Be assured.

Benieuwd naar wat Trustbuild voor u kan betekenen?
Sinds de oprichting van SECO door de bouwsector, heeft SECO een vooraanstaande plaats verworven in de technische controle, gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het normaliseren van risico’s (met het oog op verzekeringen). Als antwoord op de nieuwe wettelijke verplichtingen van tienjarige verzekeringen voor residentiële projecten (Wet Peeters) heeft SECO een nieuwe dienst ontwikkeld: Trustbuild.

Wat is
Trustbuild?

Trustbuild ontzorgt u als klant bij de risicoanalyse van uw project en biedt daartoe een systematische aanpak voor het uitvoeren van technische inspecties voor residentiële projecten met een bouwwaarde van minder dan 10 mio EUR. Zoals altijd worden SECO – of liever Trustbuild – diensten uitgevoerd op een neutrale, transparante en kwalitatieve manier.

Trustbuild werkt over het algemeen op verzoek van de verzekeringsmaatschappijen om de technische risico’s voor residentiële projecten in het kader van de verplichte tienjarige verzekering te beoordelen.

Aan het begin van elk project wordt een risicoanalyse uitgevoerd, resulterend in een risicobeoordeling. Verder worden er mogelijke afwijkingen in zowel ontwerp als uitvoering gecommuniceerd. Deze opmerkingen kunnen de mogelijkheid bieden tot correctievoorstellen door de aannemer, architect, ingenieurs, … Trustbuild voert nog één extra controle uit op deze correcties na verzending door de verzekerde partij. Plaatsbezoeken, waarvan de frequentie afhangt van de schaal van het project en de risicoclassificatie, maken integraal gebruik van onze methodologie. De conclusies van onze opdracht worden bondig gerapporteerd met mogelijke aandachtspunten vermeld op een gestandaardiseerde manier.

De voordelen
van Trustbuild?

Waarom is Trustbuild
ontstaan?

SECO en de Wet Peeters - Borsus

Over de Wet Peeters-Borsus is er al veel inkt gevloeid. Juristen en verzekeraars hebben deze wet (wetsvoorstel) gedisseceerd maar er blijven nog veel vraagtekens. Op de juridische vragen moet ook SECO het antwoord schuldig blijven. Wel heeft SECO erover nagedacht hoe het zijn rol, in het door deze wet gecreëerde kader, kan invullen door het ter beschikking stellen van zijn expertise aan verzekeraars, aannemers, aannemers-promotoren en andere bouwactoren.

Als “trusted partner” van de bouwwereld houdt SECO steeds een aantal duidelijke doelstellingen voor ogen:

Ook nu weer wensen we deze rol op te nemen. Met de nieuwe wet en dus in het bijzonder voor de residentiële sector, is er immers parallel een behoefte ontstaan aan controle. Renovaties, nieuwe materialen, creatieve architectuur, grotere ontwikkelingen, … allemaal vormen ze een specifiek risico. Met Trustbuild biedt SECO het antwoord voor dit type verzekering.

Wat houdt de
Wet Peeters – Borsus in?

De Wet Peeters – Borsus voorziet onder andere in een verplichte tienjarige BA verzekering van de aannemer en de andere bouwactoren voor residentiële projecten (in de strikte zin van het woord) waar een architect vereist is. Hiermee wordt de verplichte tienjarige verzekering BA voor architecten uitgebreid tot de aannemers en andere dienstverleners.

De verzekering betreft de stabiliteit van de gesloten ruwbouw en de waterdichtheid voor zover deze een invloed heeft op de stabiliteit, en dit gedurende een periode van 10 jaar. De wetgever voorziet naast de abonnementsverzekering van de aannemer en andere actoren ook de mogelijkheid een globale polis per werf af te sluiten.

Aan de architect wordt de taak toevertrouwd erover te waken dat alle partijen verzekerd zijn.

Wat bieden de verzekeraars aan?

De verzekeringswereld biedt verschillende producten aan:

Hierbij dient wel vermeld te worden dat de (klassieke) controleverzekering een volwaardige zaakverzekering is met volgende voordelen tov de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de Wet Peeters – Borsus:

Vragen?

Neem contact op met uw verzekeraar of mail naar sales@trustbuild.be